การะเกด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อไม้พุ่มเพศผู้ชนิด Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi ในวงศ์ Pandanaceae มักขึ้นในที่ชื้นแฉะและริมนํ้า ใบแคบและยาว ขอบใบมีหนามห่าง ๆ ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม, ลำเจียกหนู ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. การะเกด (RID) n.
    Pandanus tectorius