กามามิศ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    อามิสคือกาม เช่น ฝ่ายเจ้าช้างจงจม ตมเปือกกามามิศ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).

    (ป. กาม + ส. อามิษ).

  • ดู กาม, กาม-.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กาม