กัตติกมาส

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัดติกะมาด

    น.

    เดือนอันมีพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์กัตติกา คือ เดือน ๑๒ ตามจันทรคติ ตกในราวเดือนพฤศจิกายน.

    (ป.).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กัตติกมาส (RID) n.
    twelfth lunar month