กะแต่ว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    แสดงลักษณะของการร้องหรือการทวงสิ่งของบ่อย ๆ ว่า ร้องกะแต่ว ๆ.