กะแตว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ลักษณะที่ไปรบกวนบ่อย ๆ, หย่อย ๆ, เซ้าซี้.