กะบ่อนกะแบ่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ไม่เสมอทั่วกัน, ไม่เรียบเสมอกัน, เช่น ตัดผมกะบ่อนกะแบ่น ทาสีกะบ่อนกะแบ่น, กะบ่อนกะแบ่ม ก็ใช้.