กะนัด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้แบน ๒ อันนอกตะกอ สำหรับขัดเส้นด้ายเพื่อกันด้ายยุ่ง.