กะตุด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ตะกรุด, กะตรุด หรือ กระตรุด ก็ว่า.