กะตีบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ต้นมะแฟน. (ดู มะแฟน).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู มะแฟน