กะซ้าหอย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กะส้าหอย.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กะส้าหอย