กะกัง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    พี่ชาย เช่น มานี่กะกังประสันตา จงพาข้าไปชมแสงจันทร์ (อิเหนา).

    (ช. kakang).