กอ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กลุ่มของต้นไม้ที่เกิดจากต้นหรือเหง้าเดียวกัน เช่น กอไผ่ กอตะไคร้ กอบัว, พืชที่ขึ้นหรือปลูกเป็นกลุ่ม เช่น กอหญ้า กอกุหลาบ.

  • น.

    ต้นก่อ. (ดู ก่อ ๒).

  • ดู หนอนกอ ที่ หนอน ๑.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู หนอนกอ