กองโจร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    หน่วยกำลังที่ทำการรบแบบโจร.