กองฟอน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว.