กองพะเนิน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ว.

    สุมกันเป็นกองมากมาย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กองพะเนิน (RID) n.
    pile