กองพะเนินเทินทึก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ว.

    สุมกันเป็นกองมากมาย.