กสิกรรม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    การทำไร่ไถนา, การเพาะปลูก.