กษีรรส

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นํ้านม เช่น เปรียบเหมือนกษีรรสคือนํ้านมสดขาวสะอาด (ม. ร่ายยาว สักบรรพ).