กษีรธารา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    สายนํ้านม เช่น ให้เสวยโภชนและกษีรธารา (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).