กษาปณ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะสาบ

    แบบ

    น.

    กระษาปณ์, เงินตราที่ทำด้วยโลหะ.

    (ส. การฺษาปณ; ป. กหาปณ).