กษัยเลือด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กษัยเนื่องจากเลือด นํ้าเหลือง และเสมหะเป็นพิษ.