กษัตร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะสัด

    โบ

    น.

    พระเจ้าแผ่นดิน, เจ้านาย.

    (ส. กฺษตฺร; ป. ขตฺต).