กษัตรีศูร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะสัดตฺรีสูน

    กลอน

    น.

    กษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ เช่น เจ้าไตรภพโลกเมาลีเป็นกษัตรีศูร (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).

    (ส. กฺษตฺร + อีศฺวร).