กษมา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะสะ-

  แบบ

  น.

  ความอดกลั้น, ความอดโทษ, เช่น พระกษมาเสมอหล้า สี่แดน (ยวนพ่าย).

  (ส. กฺษมา; ป. ขมา).

 • กะสะ-

  แบบ

  ก.

  กล่าวคำขอโทษ, โดยมากใช้ว่า ษมา.

  (ส. กฺษมา; ป. ขมา).

 • กะสะ-

  แบบ

  น.

  แผ่นดิน.

  (ส. กฺษมา; ป. ฉมา).