กษณะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะสะหฺนะ

    กลอน

    น.

    ขณะ, ครู่, ครั้ง, คราว.

    (ส. กฺษณ; ป. ขณ).