กว้าว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺว้าว

    ดู ขว้าว.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ขว้าว