กว้าง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺว้าง

    น.

    ด้านสั้นที่คู่กับด้านยาว.

  • กฺว้าง

    ว.

    ไม่แคบ, แผ่ออกไป.