กวีนิพนธ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    คำประพันธ์ที่กวีแต่งอาจเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้.