กวาดต้อน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    รวบรวมคนหรือสัตว์พาหนะเป็นต้น ให้เคลื่อนย้ายจากถิ่นเดิม เช่น กวาดต้อนเชลยศึก.