กวาดตา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ส่ายตาดูทั่วไป.