กวางเขน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺวาง-

    โบ

    น.

    นกกางเขน เช่น บ่าวขุนกวางเขนเขจร (สมุทรโฆษ).