กวางทอง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น

  • ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.