กวัดแกว่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺวัดแกฺว่ง

    ก.

    จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา เช่น กวัดแกว่งอาวุธ, ไม่อยู่ที่ เช่น จิตกวัดแกว่ง, แกว่งกวัด ก็ว่า.