กวด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ทำให้แน่น ให้ตึง หรือให้เขม็งยิ่งขึ้น เช่น กวดเชือก กวดผ้าปู, ทำให้เรียบและแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น กวดตะปู, เร่งเพื่อให้ทัน เช่น วิ่งกวด.

 • น.

  เหล็กเครื่องมือสำหรับกวดเลี่ยมขอบภาชนะ เรียกว่า เหล็กกวด.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กวด (RID) v.
  run after
  pursue
  chase
  overtake
  catch up