กวดวิชา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เรียนเสริมหรือเพิ่มเติมเพื่อให้ทันหรือมีความรู้ดียิ่งขึ้น.