กล

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กน, กนละ-

  น.

  การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือให้เข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ เช่น เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม เช่น กลโกง

 • เรียกการเล่นที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง ว่า เล่นกล

 • เครื่องกลไก, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เช่น ช่างกล.

 • กน, กนละ-

  ว.

  เช่น, อย่าง, เหมือน, เช่น เหตุผลกลใด

 • เคลือบแฝง เช่น ถ้าจำเลยให้การเป็นกลความ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กล (SCIENTIA) adj.
  mechanical
 2. กล (MECA,RID) n.
  machine
  machinery
  mecanism
  device
 3. กล (RID) n.
  juggling
  magic
  jugglery
  sleight of hand
 4. กล (LEGIS,RID) n.
  ruse
  stratagem
  astuce
  tricky
  trick
  artifice
  wiles
  finesse