กล-

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กน, กนละ-

  น.

  การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือให้เข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ เช่น เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม เช่น กลโกง

 • เรียกการเล่นที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง ว่า เล่นกล

 • เครื่องกลไก, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เช่น ช่างกล.

 • กน, กนละ-

  ว.

  เช่น, อย่าง, เหมือน, เช่น เหตุผลกลใด

 • เคลือบแฝง เช่น ถ้าจำเลยให้การเป็นกลความ.