กล้ำแกล่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กลืน, กิน, เช่น คือดั่งปากเว้นกลํ้า แกล่เหมี้ยงหมากพลู (โลกนิติ).