กล้ำกลืน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ฝืนใจ, อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น.