กล้ำกราย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เข้าไปปะปน, ล่วงเข้าไป.