กล้ำกระเลือก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะหฺล่ำกฺระเหฺลือก

    โบ; กลอน

    ก.

    กลอกไปกลอกมา.