กล้า

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺล้า

  น.

  ต้นข้าวอ่อนที่เพาะจากข้าวเปลือกสำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลมเรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น ว่า กล้า เช่น กล้าพริก กล้ามะเขือ.

 • กฺล้า

  ก.

  ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม.

 • กฺล้า

  ว.

  แข็ง เช่น เหล็กกล้า, แรง เช่น เวทนากล้า แดดกล้า.