กล้านักมักบิ่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ว.

    กล้าเกินไปมักจะเป็นอันตราย.