กล้อมแกล้ม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺล้อมแกฺล้ม

    ก.

    เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วรีบกลืน, เคี้ยวไม่ถนัด

  • พูดอ้อมแอ้มพอให้ผ่านไป, พูดไม่สู้ชัดความเพื่อให้เสร็จไป, โดยปริยายหมายความว่า ทำพอให้ผ่าน ๆ ไป

  • กะล่อมกะแล่ม ก็ว่า.