กล้อน

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺล้อน

    ก.

    ตัดหรือทำให้เกรียน (ใช้แก่ผมหรือขนสัตว์) เช่น กล้อนหัว.

  • กฺล้อน

    ว.

    เลี่ยน, โล้น, เช่น หัวกล้อน.