กล้องแกล้ง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺล้องแกฺล้ง

    ว.

    มีรูปร่างเอวเล็กเอวบาง, อ้อนแอ้น

  • มีท่าทางเป็นเชิงเจ้าชู้.