กล้องสลัด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล้องที่ใช้ใส่อาวุธซัดไป. (พิชัยสงคราม)

  • กล้องส่องทางไกล มีตาเดียว.