กล้องสนาม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล้องส่องทางไกล มี ๒ ตา.