กล้องจุลทรรศน์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่.

    (อ. microscope).