กล้วยใต้

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล้วยน้ำว้า. (ดู น้ำว้า).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู น้ำว้า